Borgmester: – Vi er nået langt med ny stormflodslov