Boligselskabet undersøger sagen

Foto: Per Buurgaard Christensen, Malene Koops Grønborg

Roskilde: Boligselskabet Sjælland (BoSj) tager bekæmpelse af skimmelsvamp meget alvorligt – og har specialister ansat til at håndtere sagerne. Kontakter en beboer Boligselskabet Sjælland på grund af mistanke om skimmelsvamp i boligen, bliver beboeren først spurgt, om personen lufter regelmæssigt ud, om det angrebne område er forsøgt renset med rodalon, og om der er en god ventilation i boligen. Hvis disse ting ikke har hjulpet, sender selskabet en syns- eller driftsmedarbejder ud til beboeren.