Biskop: Hvorfor fravige sundhedsmyndighedernes anbefalinger?

Foto: Bjørn Armbjørn
<p>Det har fået biskop Peter Fischer-Møller til minde præsterne om, at deres arbejde altså blandt andet består i at holde gudstjenester, Og sådan bliver det. Der bliver holdt gudstjenester.</p>