Nikotinposer nej tak: Nu sætter kommunen ind mod snusen

Næste etape af Rødovre Kommunes politik om en røgfri fremtid er blevet udrullet. De indfører i samarbejde med foreningerne røg-og nikotinfrie idrætsanlæg inden årets udgang.

“Det har aldrig været hensigten at flytte de unge fra rygningen og  over til at bruge snus- og nikotinposer, da det også er skadeligt for de unge,” forklarer Annie Arnoldsen Petersen om kommunens nye tiltag.

“Det har aldrig været hensigten at flytte de unge fra rygningen og over til at bruge snus- og nikotinposer, da det også er skadeligt for de unge,” forklarer Annie Arnoldsen Petersen om kommunens nye tiltag.

Rødovre Kommune har i mange år arbejdet for at få skabt en røgfri fremtid for kommunens borgere i senest 2023, hvor først skoler og dagtilbud er blevet gjort røg-og nikotinfrie.

Nu er turen kommet til idrætslivet, for på det seneste kommunalbestyrelsesmøde tager kommunen i samarbejde med nogle af kommunens store idrætsforeninger fat om det næste tiltag, som skal sikre at beskytte børn- og unge mod alle røg- og nikotinprodukter.

“Vi gør ikke det her, fordi vi vil drive en heksejagt mod rygerne- og nikotinforburgerne. Vi gør det, fordi vi vil de unge det bedste og samtidig sende et signal om, at sport og nikotin ikke skal blandes sammen,” fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen om beslutningen, som blev stemt igennem ved seneste Kommunalbestyrelsesmøde.

De vil nemlig indføre røg- og nikotinfrie idrætsanlæg, og det gælder også snus- og nikotinposer, som er i høj kurs hos de unge mennesker.

“Vi har i mange år haft en ambitiøs politik om, at unge mennesker ikke skulle begynde at ryge og gerne vokse op i et røg- og nikotinfrit miljø. Nu tager vi skridtet yderligere, for det har aldrig været hensigten at flytte de unge fra rygningen og over til at bruge snus- og nikotinposer, da det også er skadeligt for de unge,” forklarer Annie Arnoldsen Petersen, om den udvikling, der er sket i de sidste år, hvor de røgfrie snus- og nikotinposer har vundet indpas blandt unge.

Disse anlæg bliver røg-og nikotinfrie ultimo 2022

Rødovrehallen

Rødovre Skøjte Arena 1 og 2

Stadionhallen

Espelunden

Rødovre Tennisanlæg

Islevbadet

Foreningsinteresse

Derfor glæder det også formanden, at nogle af de store foreninger i kommunen, som Rødovre Floorball Club, Boldklubben Avarta, Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient, Rødovre Tennisklub og Rødovre Håndboldklub hurtigt har meldt sig på banen i forhold til at være med til at sikre børn- og unge mod alle røg- og nikotinprodukter.

“Vi er smadderglade for, at foreningerne tidligt udviste interesse for at være rollemodeller i forhold til, at idrætsanlæggene bliver røg- og nikotinfrie. Det betyder alt og er meget vigtigt for motivationen hos de unge at have nogle som kan vejlede dem i den rigtige retning. Det er meget vigtigt, når man taler fællesskaber,” uddyber Annie Arnoldsen Petersen.

Kampagne og rådgivning

Det er ikke nogen hemmelighed, at der på de udvalgte idrætsanlæg hver uge er besøg fra andre foreninger fra andre kommuner, som ikke har samme restriktive ryge- og nikotinpolitik, som i Rødovre og får at undgå, at trænere, personale og andre ender som politibetjente, som ikke er hensigten, ønsker Annie Arnoldsen Petersen, at der blive tænkt i kreative løsninger både på platforme, hvor de unge oftest er, men også i form af plakater og skilte på stedet.

En mulig løsning, som allerede er tænkt ind er, at kommunens forvaltning arbejder tæt sammen med DGI Storkøbenhavn i forhold til rådgivning og skiltning, og i den forbindelse vil DGI Storkøbenhavn lave en kampagnevideo, hvor de deltagende foreninger vil deltage og dermed udbrede budskabet om de røg- og nikotinfrie idrætsanlæg.

De røgfrie idrætsforeninger vil blive implementeret senest ved udgangen af 2022.