Anerkendelse af Helhedsplanen – hvor blev den gode tone af?

Det glæder mig at se, at den nyvalgte konservative kommunalpolitiker Jette Louise Larsen viser interesse for, hvordan vi i Rødovre Kommune fortsat kan arbejde for bedre forhold for mennesker med en psykisk sårbarhed og psykisk lidelse samt deres pårørende.

Af Birgitte Glifberg(A), medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Jeg tænker, at Jette Louise Larsen må mangle noget baggrundsviden om målgruppe, proces og hvordan Helhedsplanen er blevet til. Ellers forstår jeg ikke den noget skarpe tone, som Jette ligger for dagen som nyvalgt politiker i Kommunalbestyrelsen. Derfor kommer her et kort rids af sagen og tilblivelsen af planen. Foto: Arkiv

I dag har vi stadig udfordringer med psykiatrien, brobygning mellem region og kommune og inddragelse af netværk og pårørende. Vi skal og må kunne gøre det bedre – og derfor hilser jeg også det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen til en 10 års plan Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser velkommen.