Anderledes tilgang: Bruger penselstrøg i kampen mod ensomhed

Rødovre Udsatteråd er sat i verden for at hjælpe udsatte borgere. Blandt andet i kampen for at bekæmpe ensomhed, og her vil kunst og kreative projekter fremover være en del af redskaberne i værktøjskassen.

Rødovre Udsatteråd bruger kunst og kreativitet i kampen mod ensomhed

Foto: Privat

Da medlemmerne af Rødovre Udsatteråd lørdag den 11. marts mødte ind til temadag på Rødovregaard, var det med et helt særligt fokus for øje. Ensomhed.

Til temadagen havde rådet allieret sig med Social- og Sundhedsforvaltningen og kunstneren Abbas Alkadhim, fra Kunstskolen ved Heerup Museum, for at blive klogere på, hvordan kunst, penselstrøg og kreative processer kan være et vigtigt redskab i kampen mod ensomhed.

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen viste 12,4 procent af de adspurgte, i en undersøgelse fra 2022, tegn på svær ensomhed. Det svarer til omtrent én ud af otte danskere.

Ensomhed er med andre ord en udfordring for mange mennesker, og det kan være svært at finde løsninger på denne komplekse problemstilling. Men ved at bringe kunst og kreativitet ind i arbejdet med ensomhed, kan der opstå nye vinkler på, hvordan vi kommer ensomheden til livs.

“Ensomhed kan føles som et tomt lærred, men når man finder fællesskab, begynder farverne at blomstre, og malerierne vokser og vokser,”

kunstner Abbas Alkadhim.

Fællesskab og samhørighed

Men hvorfor kan kunst og kreativitet være en god tilgang til at tackle ensomhed? Ifølge Abbas Alkadhim kan kunst og kreativitet give en følelse af at være en del af noget større og mere meningsfuldt end bare sig selv. For selvom der kan være flere måder at håndtere ensomhed på, så kan kunst og kreativitet være en vej til fællesskab og samhørighed.

”Ensomhed kan føles som et tomt lærred, men når man finder fællesskab, begynder farverne at blomstre, og malerierne vokser og vokser,” fortæller kunstner Abbas Alkadhim.

Ud over en ny og anderledes måde at udtrykke sig på, fik medlemmerne netop en følelse af fællesskab og samhørighed. Ensomhed er dog ikke en problemstilling, der kan løses ved en enkeltstående begivenhed, men kræver en vedholdende indsats, fortæller Lars Ahlstrand, der er formand i Rødovre Udsatteråd.

”Hos Rødovre Udsatteråd er vi engagerede i at arbejde vedholdende med udfordringer som ensomhed og social isolation. Som en del af vores rådgivende arbejde prioriterer vi at tænke kreativt og innovativt omkring måder, vi kan skabe inkluderende og sociale fællesskaber. Vi vil nu bruge vores refleksioner og erfaringer fra dagen til at fortsætte vores indsats mod ensomhed,” fortæller Lars Ahlstrand.

Rødovre Udsatteråd

Rødovre Udsatteråd er en gruppe af frivillige, der arbejder sammen med kommunen og andre organisationer for at hjælpe udsatte borgere i Rødovre. De gør det ved at lave forskellige programmer og initiativer, som kan hjælpe med at identificere behovene for de udsatte borgere, rådgive kommunen og sikre at alle borgere i Rødovre har lige muligheder og rettigheder. Rødovre Udsatteråd er også en del af et større netværk af frivillige organisationer, der hjælper udsatte borgere i hele Danmark.

Kilde: Rødovre Udsatteråd

Kunstner Abbas Alkadhim gav på temadagen medlemmerne af Rødovre Udsatteråd sit syn på, hvordan kunst og fællesskaber kan hjælpe i kampen mod ensomhed. Foto: Privat

’Mød mig’

Lokalt er der flere muligheder for hjælp og støtte, hvis ens fundament vakler. Rødovre Udsatteråd har oprettet et åbent værested på Café Biblioteket til alle, der føler sig alene og ønsker at møde nye mennesker og i Rødovre Kommune kan borgere benytte sig af det kommunale tilbud ’Mød Mig’. Her kan borgere i uformelle og ’hjemlige’ rammer modtage vejledning og støtte til at håndtere de udfordringer, man står over for i sit liv lige nu.

Begge tilbud er et slags frirum for borgere og formanden for Social og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S), glæder sig over, at Rødovre Udsatteråd tænker i nye veje, når det kommer til kampen mod ensomhed.

”Det er opmuntrende at se, at Rødovre Udsatteråd er åbne over for at tænke anderledes omkring dette komplekse problem. I Rødovre har vi et rigt foreningsliv og mange muligheder for at deltage, men vi skal altid stille os åbne overfor nye tilgange, der kan skabe inkluderende og sociale fællesskaber.

Hvordan Rødovre Udsatteråd helt konkret vil gå videre med at indarbejde kunst og kreativitet i deres fortsatte arbejde mod ensomhed, vil tiden visse.

Sikkert er det imidlertid, at den kunstneriske temadag var frugtbar på mange områder.

”Resultaterne var fantastiske, og ved den afsluttende fernisering præsentererede medlemmerne deres malerier og skulpturer. Vi havde på en helt anden måde end ellers fået mulighed for at udtrykke vores tanker og refleksioner, og det var tydeligt at se, hvor meget det havde betydet for medlemmerne at være sammen om at skabe noget smukt og meningsfuldt,” fortæller Lars Ahlstrand.

Tilbud i Rødovre Kommune

’MØD MIG’:

I ’Mød Mig’ vil man blive taget godt imod i hyggelige omgivelser. Ingen tidsbestilling er nødvendig – man kan bare komme forbi. Alle er velkomne i åbningstiden på Else Sørensens Vej 31-33, hverdage klokken 10-13 og torsdage også klokken 16-18. Hvis man ikke kan komme forbi personligt, kan man altid ringe på telefon 30 76 96 96.

CAFÉ MØDESTEDET:

Rødovre Udsatteråd har oprettet et værested på Café Biblioteket, kaldet Café Mødestedet. Café Mødestedet er et åbent tilbud til alle, der føler sig alene og ønsker at møde nye mennesker. Det er et frirum, hvor man kan få støtte og snakke med andre, der ikke er fagpersoner. Mødetidspunktet er hver tirsdag klokken 17-20, hvor man kan spise aftensmad og hygge med brætspil og samvær med andre. Caféen er placeret på Café Biblioteket i Nørrekær 8, 2610 Rødovre og kræver ingen tilmelding eller visitation.

Kilde: Rødovre Kommune