Ringsted City må ud i endnu en generalforsamling

Bestyrelse. Det lykkedes ikke på Ringsted Citys ekstraordinære generalforsamling at finde fem medlemmer til bestyrelsen, og derfor må foreningen ud i endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Ringsted City må ud i endnu en generalforsamling

Claus Bedemann er klar til at overtage formandsposten i Ringsted City.

Valg: Ringsted City havde i tirsdags indkaldt til ekstraordinær generalforsamling fordi det på den ordinære generalforsamling den 21. februar ikke lykkedes at få valgt en ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer.

Claus Bedemann havde ellers meldt sig som kandidat til formandsposten, men da han ikke i forvejen var medlem af Ringsted City, kunne han ikke vælges på generalforsamlingen. Det samme var tilfældet for Merete Dreisig, som også efterfølgende er blevet medlem.

Marianne Boksa, der ikke var til stede på den ekstraordinære generalforsamling, havde givet tilsagn om, at hun gerne ville stille op til bestyrelsen. Desuden har Lisbeth Davidsen meldt sit kandidatur. Heidi Oxholm er fortsat med, da hun ikke er på valg i år.

Der mangler imidlertid et bestyrelsesmedlem, da Charlotte Maaløe ikke genopstiller, hvilket hun allerede besluttede efter den ordinære generalforsamling i februar.

– Det meldte jeg ud efter den første generalforsamling til formand Henrik Schuster Andersen, ordstyrer Tom Sønderup og bestyrelsesmedlem Steffen Nielsen, forklarer Charlotte Maaløe.

Det kom som en overraskelse for Claus Bedemann på den ekstraordinære generalforsamling, at Charlotte Maaløe ikke ønskede at genopstille, og at der dermed ikke var kandidater nok til bestyrelsen.

– Jeg undrer sig over, at jeg ikke har fået noget at vide, siger Claus Bedemann.

Charlotte Maaløe giver følgende begrundelse for sin beslutning:

– Den tilgående formand, har tidligere oplyst til mig, at han ikke havde CVR-nummer, da han spurgte ind til, om han kunne få formandsposten. Men på generalforsamlingen oplyste han, at han havde et holdingselskab.

Derfor kunne han godt melde sig ind i Ringsted City, men han kunne ikke blive valgt ind i bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, da han endnu ikke var medlem.

Det blev derfor foreslået, at Claus Bedemann meldte sig ind på stedet, men det kan man ikke ifølge Ringsted Citys vedtægter.

– Da jeg så påpegede, at vedtægterne skal overholdes, så blev jeg buet ud, fortæller Charlotte Maaløe.

– Det kan jeg ikke arbejde med, siger Charlotte Maaløe, der mener, man skal holde sig til reglerne.

Ingen meldte sig

I Ringsted Citys vedtægter står der, at bestyrelsen består af en formand og fem bestyrelsesmedlemmer, så der skulle findes et bestyrelsesmedlem mere.

Blandt den håndfuld medlemmer, der var mødt op på den ekstraordinære generalforsamlingen, som ikke i forvejen sidder i bestyrelsen eller står til at blive valgt, var der ingen, der ønskede at komme med i bestyrelsen.

Ordstyrer Steffen Nielsen sagde til forsamlingen, at der var to muligheder, enten at nedlægge foreningen eller at ændre vedtægterne, så der fremover kun behøver at være fire medlemmer i bestyrelsen foruden formanden. Det kræver så endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Der var enighed om at holde en ekstraordinær generalforsamling, og det bliver den 20. april. Medlemmerne blev opfordret til at gå rundt i byen og forsøge at få andre til at stille op til bestyrelsen.

– Lad os give håndkantsslag på, at man har været ude at klappe nogle på skuldrene, sagde formand Henrik Schuster Andersen.

Claus Bedemann er klar til at tage fat som formand i Ringsted City