Ny banebro er forsinket

Foto: Bjørn Armbjørn, Anne Wandahl