Menighedsrådsmedlem: Dejligt arbejde at være med til

Foto: Anders Ole Olsen