Konservativ tilfredshed med plan for Haraldsted og Gyrstinge søer

Foto: Jens Wollesen, Dan Qvitzau