Kommunen sænker klassekvotienten og udvider ordning med to voksne

Her er en af de nye 0. klasser på Valdemarskolen på vej til deres første dag i introforløbet. Foto: Jakob Fønss
Her er en af de nye 0. klasser på Valdemarskolen på vej til deres første dag i introforløbet. Foto: Jakob Fønss

– I Ringsted Kommunes folkeskoler skal der være tid til den enkelte elev, og hver elev skal udfordres ud fra hver deres forudsætninger. Derfor har vi sat et særligt loft på klassestørrelserne, så der maksimalt må være 24 elever i nye klasser. Mange klasser vil også være mindre end det, og derfor har vi også lavere klassekvotient end mange andre kommuner, udtaler borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

Ringsted Kommune bringer nemlig en række tiltag på banen i forhold til kommunens folkeskoler, som skal sætte fokus på hver enkelt elevs konkrete behov og udfordringer.

Helt konkret vil man lave et særligt loft på klassestørrelserne samt udvide bruget af den såkaldte to-voksen-ordning, hvor to voksne skal være til stede i undervisningen. Loftet på klassestørelserne kommer til at betyde små klasser på gennemsnitligt 20 elever og maksimalt 24 elever i nye klasser.

Flere voksne giver bedre læring

Klaus Hansen, som er formand for Børne- og Undervisningsudvalget for Venstre, er glad for, at man udvider brugen af to-voksen-ordningen:

– Alle elever skal udvikle sig og gribe deres potentiale, og det er vores udvidede brug af lektioner med to voksne med til at sikre. Alle skoler arbejder rigtig meget med differentieret undervisning, så al undervisning i videst mulige omfang målrettes til det sted, hvor den enkelte elev er. De dygtigste elever kan udfordres mere, og de elever, der har behov, kan få den støtte og tilpassede undervisning, der er brug for, siger udvagsformanden i pressemeddelelsen.

Ordningen med to voksne kan bruges på alle klassetrin og i alle fag, men der er en særlig fokus på de yngste klasser og på fagene dansk og matematik, lyder det i pressemeddelelsen.

Om to-voksen-ordningen siger direktør for børne- og skoleområdet Gitte Løvgren:

– Alle skoler arbejder med to-voksen-ordninger, og det arbejde bliver styrket fra det kommende skoleår. Vi kan nemlig se, at det virker. Med to voksne er der mere ro i klaserne, elevernes testresultater er bedre og eleverne får meget bedre forudsætninger for deres videre udvikling og skolegang.

Klassekvotienten i Ringsted Kommune var ifølge tal fra Danmarks Statistik i 2020 på 20 elever. Nationalt var den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen 21,2.