Kommune vil udskyde rengøring og tøjvask – udvalg slår bremsen i

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område er blevet så lange, at Ringsted Kommune nu foreslår en ny standard, der forlænger sagsbehandlingen. Mandag aften skød enigt fagudvalg muligheden til hjørne.

Kommune vil udskyde rengøring og tøjvask - udvalg slår bremsen i

Sagsbehandlingstiden på det sociale område lider under en pukkel af sager i Ringsted Kommune.

Forestil dig at vente på en ben- eller armprotese, og den aldrig kommer. At der kan gå op imod to måneder, før du kan få bevilget hjælp til rengøring og tøjvask. Eller en ny bolig først kan blive godkendt et halvt år, efter du har sendt ansøgningen afsted.

Sådan ville virkeligheden se ud, hvis ikke Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget mandag aften havde skudt Ringsted Kommunes forslag om forlængelse af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område til hjørne.

Forslag til forlængelse

Ikke-akut behov (f.eks. rengøring og tøjvask): Fra 4 uger til 6 uger

Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende: 2 til 6 uger

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder: 3 til 6 uger

Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp: 6 til 12 uger

Personlig hjælpeordning: 12 til 20 uger

Dækning af merudgifter til varige handikap: 6 til 20 uger

Beskyttet beskæftigelse: 4 til 12 uger

Aktivitets- og samværstilbud: 4 til 12 uger

Længerevarende botilbud: 16 til 20 uger

Hjælpemidler, arm- og benproteser: 8 til 12 uger

Støtte til bil, med forbehold for betingelserne er opfyldt: 8 til

12 måneder

Støtte til større boligindretning/boligskift: 5 uger til 1 år

Børnefaglig undersøgelse: 2 til 4 uger

Ansøgning om pleje- eller ældre- og handicapegnet bolig: 6 til 8 uger

Kilde: Ringsted.dk

– Vi vil acceptere ikke, at fristerne skal være så lange. At man nærmest tredobler ventetiden i nogle tilfælde er langt ude, så nu har vi bedt forvaltning om at gå i gang med at se på andre muligheder, siger Benny Christensen (S), formand for udvalget.

Eneste løsning

Alle kommuner er forpligtet af lovgivningen til tydeligt at fortælle kommunens borgere, hvor lang tid man kan forvente, det tager at behandle en sag.

Ringsted Kommune foreslog også i december sidste år en forlængelse af sagsbehandlingsfristerne som eneste løsningsmodel for den pukkel af socialsager, kommunen på det seneste har oparbejdet. Her blev forslaget også sendt til genbehandling, fordi udvalget mente, at det var et brud på retssikkerheden.

John Klausen, professor i socialret ved Aalborg Universitet, udtalte til DAGBLADET/ sn.dk i december, at en udvidelse ikke løser problemet.

– At forlænge behandlingstiden løser ikke nogen problemer, men akkumulerer bare sager i en periode. Det er ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen, sagde John Klausen.

Benny Christensen (S), formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i Ringsted Kommune. Foto: Thomas Olsen

På dagsordenen til mandagens møde hævder kommunen selv, at man er i stand til at overholde langt de fleste frister allerede i dag, mens man har brug for mere tid til andre – i nogle tilfælde til det dobbelte, i andre til det tredobbelte.

Benny Christensen (S) og resten af udvalget efterlyser dog fokus på forenklet sagsbehandling som en løsning på sagspuklen.

– De er selvfølgelig presset i forvaltningen, fordi der er sket personalereduktion, men i mange tilfælde behøver man ikke genvurdere sagen igen og igen, hvis den allerede er i systemet. Hvis borgeren har skrevet en tro og love-erklæring på, at man må genbruge vedkommendes oplysninger, vil mange ting gå hurtigere, siger udvalgsformanden.

– Behøver ikke gå så langsomt

Kasper Sonne, social- og sundhedsdirektør i Ringsted Kommune, påpeger nødvendigheden af data for at kunne fremsætte en fremtidig model, hvor forenklet sagsbehandling indgår.

– Vi har ikke data på det her på grund af et større systemskifte. Når vi får data om godt og vel et halvt år, kan det godt være, at vi kan lave en model, hvor der er to eller tre sagsbehandlingsfrister alt efter mængden af viden om borgeren. Hvis sagen er fuldt oplyst, behøver det ikke gå så langsomt, som det gør i dag, siger Kasper Sonne.

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område bliver nu sendt i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet, inden den bliver genoptaget til politisk behandling i fagudvalgene og byrådet.