Innovation skal sikre fremtiden

Foto: Kenn Thomsen, Dan Qvitzau