Husk penge til en legeplads

Foto: Jens Wollesen, Ulla Jensen
Foto: Jens Wollesen
Foto: Jens Wollesen

Byrådet i Ringsted har godkendt, at tre institutioner, herunder den nye integrerede institution, Børnenes Hus, i Jystrup, får del i restmidler fra den såkaldte legepladspulje. Men flere politikere kritiserede på mødet, at legepladsen til Børnenes Hus i Jystrup ikke var en del af byggeprojektet.

– Det, der trigger mig lidt, er, at når vi bygger – som vi har gjort ude i Jystrup – ikke en ny institution, men en halv ny institution, burde det være sådan, at man også satte penge af til legeplads. Det har ikke været intentionerne med legepladspuljen, at man skulle bruge den til nybyggeri, men til opkvalificering af dem, vi har i forvejen, sagde Benny Christensen (S).

Han påpegede, at noget lignende kunne ske med byggeriet af den nye integrerede institution, Toften i Benløse.

– Nu har vi en ny anden institution i gang, og jeg ved ikke om det er samme problem eller om, der er sat penge af der, men jeg synes bare ikke, det er den her vej, vi burde gøre det. Men at man i anlægsprojektet også sætter penge af til børnehaven og ikke tager det over den her pulje.

Også Enhedslistens Jan Jacobsen støttede Benny Christensens synspunkt:

– Jeg er meget, meget enig med Benny Christensen. De penge skal gå til opgradering af de legepladser, vi har forvejen.

Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Sadik Topcu (S) erkendte, at det kan virke omsonst, når der ikke er legeplads i en institution, men mente også, at det falder tilbage på politikerne selv:

– Når pengene ikke rækker, barberer man i budgettet, og et af de steder, man har barberet i Jystrup, var legepladspuljen, sagde Sadik Topcu.