Ejendomsudvikler tænker grønt med levende pileskulpturer

Projekt: To Ringsted-virksomheder har arbejdet sammen om et innovativt og kreativt projekt ved erhvervsbygningerne i Tech Town Odense.

Bæredygtigt initiativ: Få et levende firmalogo

Designer Heinrich Braun, Baugaarden Living Art, ved det levende logo ved Tech Town Odense. Foto: Baugaarden Living Art

Odense-Ringsted: Designvirksomheden Baugaarden Living Art fra Ringsted Kommune har udviklet det levende logo, som i denne uge blev plantet ved Tech Town i Odense.

Samtidig blev 11 levende pilesøjler, hvori der er indbygget lys, sat langs Stærmosegårdsvej og Billedskærervej. De skal agere levende lygtepæle.

– Brugerne er blevet inddraget i udviklingen af udendørsarealerne omkring Tech Town, og det glæder mig, at der er valgt innovative og utraditionelle grønne løsninger, som går så fint i tråd med den ånd, der er skabt blandt de tech-virksomheder, som har til huse her. De levende pileskulpturer er jo netop symboler på den kreativitet og innovation, som hele området emmer af, siger designer Heinrich Braun fra Baugaarden nord for Ringsted om projektet i en pressemeddelelse.

Designer Heinrich Braun, Baugaarden Living Art, ved det levende logo ved Tech Town Odense. Foto: Baugaarden Living Art

Logoet er ca. 2,5 meter højt og vil i løbet af foråret danne en kompakt krone, når pilen springer ud. Kronen formklippes efterfølgende i henhold til logoets form.

Omkring logoet er der etableret fleksible Magic String Lite lyskæder fra Benløse-virksomheden MK Illumination. De mere end 1500 LED pærer vil lyse logoet op om aftenen og identificere området.

Større biodiversitet

De levende pilesøjler er ligesom logoet skabt af lange levende pilevidjer, der er flettet om et jernstativ. I bunden etableres spotlys, der lyser op gennem den flettede stamme, og skaber et flot orienteringslys, der markerer indgangen ved Titan bygningen.

I løbet af få år vil pilene vokse sammen, hvor de krydser hinanden, og et unikt og levende kunstværk er skabt. Det er ikke bare smukt at se på, men det skaber også en stemning af kunstnerisk kreativitet midt i naturen, og på den måde er det lykkedes at skabe en symbiose mellem det, der sker inde i bygningerne, og det, der sker udenfor bygningerne.

Helhedsplanen for Tech Town bygger blandt andet på princippet om at skabe en større identitet for udendørsarealerne med sammenhængende beplantning og fokus på biodiversitet, og her indgår pileskulpturerne som et væsentligt element.

– Pil er en af de helt store bidragsydere til biodiversiteten, da den springer ud som noget af det første om foråret og leverer både pollen og nektar til bier og insekter. Samtidig udgør pilen en vigtig fødekilde for mange bestøvende insekter, som er vigtige for vores fødekæde, påpeger Heinrich Braun.

Tech Town Odense er i hastig udvikling, og i takt med at nye bygninger dukker op, bliver udearealerne anlagt efter en overordnet helhedsplan, som er udarbejdet i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Transparent Design, ledelsen af Tech Town Odense samt de daglige brugere.