Byråd i ansøgning til regionen: Vores borgere har meget langt til sygehuset

Ringsted Kommune vil gøre alt for at få et nærhospital til kommunen. Ansøgningen til Region Sjælland er klar til afsendelse og nu skal der lægges pres på lokale repræsentanter og partifæller i regionsrådet.

Medier: Sundhedspakke vil adressere kræftområdet

Hvad der ikke er svært, det skal være nært, mener byrådet i Ringsted. Foto: Lars Ramlow

Foto: Lars Sandager Ramlow

Mandag aften besluttede byrådet i Ringsted på et ekstraordinært møde ordlyden i den ansøgning om at få et nærhospital til kommunen, der nu sendes af sted til Region Sjælland.

– Det er et flot udkast, som administrationen har lavet, sagde formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Benny Christensen (S).

Det vil være oplagt at placere et nærhospital ved Ringsted Sundhedshus, mener byrådet.

Den udlægning blev gentaget af ordførere fra flere af de andre partier, da udkastet til ansøgning blev drøftet i byrådssalen.

Overordnede målsætninger

Ringsted Kommunes udgangspunkt for dialog om funktioner i et nærhospital tager udgangspunkt i følgende overordnede målsætninger:

– Nærhospitalet skal understøtte et tæt samarbejde ved at etablere fælles funktioner med både regionale- og kommunale medarbejdere på samme sted og med mulighed for at afprøve fleksibel brug af kompetencer. Samarbejdet skal i videst mulige omfang også omfatte privatpraktiserende sundhedsudbydere herunder almen praksis.

– Nærhospitalet skal understøtte en udvikling mod at mest muligt klares så tæt på patienten/borgeren som muligt. Det kan eksempelvis være med udgangspunkt i en trappemodel, hvor højeste trin er indlæggelse på sygehus og lavest trin er behandling i eget hjem. I samarbejde udvikles viden, der understøtter indsatser, så patienten/borgeren bliver på laveste trin og hurtigst muligt kommer tilbage til laveste trin efter nødvendig indlæggelse. Trin før og efter indlæggelse kan fx være kontakt til akutmodtagelse, forløb i ambulatorium, kommunal akutplads, egen læge, vagtlæge, virtuel konsultation og eget hjem.

– Nærhospitalet skal gøre det nemt for patienten/borgeren at passe sin sygdom.

– Nærhospitalet skal understøtte udvikling af e-hospitalet samt andre virtuelle og digitale muligheder blandt andet ved at sikre lokaler og udstyr til dette.

I ansøgningen slår kommunen blandt andet på, at borgerne i Sjællands 7. største by har over 30 minutters kørsel i bil til nærmeste sygehus, og at det tager minimum en time med offentlig transport for de 31 procent af Ringsted-borgerne, der ifølge kommunens statistikker ikke har egen bil.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) kunne tilføje, at Økonomiudvalget havde besluttet at tilføje et afsnit til ansøgningen.

– Vi havde en snak om, at vi gerne vil have tilføjet, at vi kan rekruttere relevant personale til et nærhospital i Ringsted, sagde borgmesteren.

Det ønske var der også fuld opbakning til.

– For os i den konservative byrådsgruppe handler det om placering af sundhedstilbud. Ringsted-borgerne har i en årrække fået længere til de sundhedstilbud, der burde være nære. Det er ikke rimeligt, at man skal stilles markant dårligere, fordi man bor i Ringsted. Det har vi nu chancen for at få ændret ved at tiltrække et nærhospital til Ringsted. Det her handler om borgernes sundhed, sagde Konservatives gruppeformand Andreas Karlsen.

Foreslår to placeringer

Kommunen forslår, at et nærhospital kan placeres ved sundhedshuset ved Knud Lavard Centret. “Her er der i forvejen er en række kommunale funktioner, som er relevante i et nærhospital, fx sygeplejeklinikker, genoptræning og træning, forebyggelsesteam, kurser i sygdomsmestring, livsstilskurser (KRAM), palliativ indsats, neurorehabilitering, rehabilitering, inkontinensindsats, patientforeninger, Sahva og alment praktiserende læger”, påpeges det i ansøgningen.

Der er plads til et nærhospital ved kommunens sundhedshus og plejecenter KLC, påpeger politikerne i ansøgningen til Region Sjælland. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Alternativt kan et nærhospital placeres i eventuelle ledige lokaler i det tidligere Ringsted Sygehus, hvor lægevagten for nyligt blev flyttet til. I tilknytning hertil er der etableret en kommunal sygeplejeklinik for at fastholde det gode samarbejde mellem lægevagten og den kommunale sygepleje.

Uanset placeringen er det kommunens udgangspunkt, “at der placeres både regionale, kommunale og private tilbud i nærhospitalet med udgangspunkt i at etablere samarbejde og funktioner, der understøtte sammenhængende forløb for patienterne/borgerne”.

Ansøgningsfristen til Region Sjælland er 6. januar og efter en høringsproces ventes regionsrådet at træffe en endelig beslutning i marts 2023.