Ny rapport: Region Sjælland amputerer flest ben i Danmark

Mens flere andre regioner har fået skåret ned på antallet af benamputationer de senere år, er antallet af amputationer i Region Sjælland vokset, viser rapport.

Sygehusgruppen: Tavshed kan være et godt tegn

I 2020 blev alle behandlinger omkring amputationer og forebyggelser af samme samlet på Sjællands Universitetspital (SUH) i Roskilde, hvoraf en del blev overflyttet fra Slagelse Sygehus.

Foto: Jan Partoft

Region Sjælland har i de senere år gennemført flere benamputationer, end landets øvrige fire øvrige regioner. Det viser dugfrisk rapport fra Danske Regioners Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som blev sat i værk efter benamputationsskandalen i Region Midtjylland.