Masser idéer på bordet til udviklingsmøde

St. Merløse: Onsdag aften var borgerne i Store Merløse samlet for at se på mulighederne for at udvikle byen. På forhånd var der kommet mange ønsker frem, og på mødet summede det med forslag.

Undervejs blev der arbejdet i grupper, hvor deltagernes idéer til udviklingen af stationsbyen blev skrevet ned. Senere fulgte en diskussion af de mange forslag.

Almennyttige boliger og seniorboliger var et aftenens helt store temaer, ligesom cykelstier til de nærliggende byer også blev sat på dagsordenen.

En forskønnelse af byen blev ligeledes italesat, og mere konkret at de grå huse bliver malet, mens der også blev talt om at etablere en legeplads ved Brugsen.

Der blev også slået til lyd for bedre pasning af stierne med fejning, saltning og snerydning, samt flere skraldespande.

Alle ideer der kom på bordet skulle rangeres, og dermed har Lokalforum nu et klokkeklart afsæt for det videre arbejde med byudviklingen.

Efter borgermødet blev der afholdt generalforsamling. Her lød det blandt andet, at til trods for at Lokalforum kun et år gammelt, har fællesskabet allerede sat et tydeligt aftryk i Store Merløse.

Meget tid er gået med at få gang i udstykning vej Have Borupvej/Åparken. Den er nu lige på trapperne, lyder det. Der har været samarbejdet med kommunen om renovering af fortov i hele byen. Lokalforum var i dialog omkring asfaltering af skolegård. I øjeblikket arbejdes der desuden på at få etableret seniorboliger ved Ørnevej – på grunden hvor den gamle Niels Jørgens gård lå. Et projekt Lokalforum tror på kan lykkes.

Lokalforum startede op under coronakrisen, så det har ikke været nemt, og nu håber folkene bag den unge forening, at flere har lyst til at blive en del af fællesskabet og dermed give en hånd med i den videre udvikling af Store Merløse.

St. Merløse byudvikling 181021