Forstå balladen om sygehusvaskeriet

Forstå baggrunden og for Region Sjællands nye sygehusvaskeri, og hvorfor det er omstridt. Nye læsere kan begynde her.

Foto: Lotta Lemche

I 2018 brændte regionens ene store sygehusvaskeri i Holbæk ned.

Siden da er vaskeriopgaven blevet delt mellem private og regionens andet sygehusvaskeri i Nykøbing F.

Et bredt flertal i regionsrådet (S, R, SF, Ø, V og K) er tidligere blevet enige om at genopføre sygehusvaskeriet i Nordvestsjælland og endte med at pege på en placering i Tuse ved Holbæk.

Der var oprindelig afsat 68 millioner til det nye sygehusvaskeri. Men siden nytår har det stået klart, at sygehusvaskeriet kommer til at koste langt mere. Først viste det sig, at det i hvert fald ville koste over 200 millioner kroner.

Det endelige, samlede anlægsbudget løber op i 276 millioner kroner.

En voldsom fordyrelse, selv når vi taler offentlige byggerier, lyder det fra ekspert.

Det har vakt kritik, da regionens anlægsbudget allerede er voldsomt presset – og skal ud i “skarpe prioriteringer” i 2024.

Sagen har splittet regionsrådet ad – og ført til hele tre forskellige alternative forslag fra de blå partier:

Venstres vil genudbyde projektet om 2 år.

De Konservative vil slet ikke længere have vaskeriet genopført, men i stedet lade private udføre opgaven.

Liberal Liberal Alliance ville også først sende opgaven ud til private, men endte i sidste øjeblik med at foreslå en alternativ placering af vaskeriet i en tom industribygning i Slagelse.

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har hele tiden været imod det nye sygehusvaskeri i Tuse.

Mens partierne bag regionsrådsformand Heino Knudsen har holdt fast:

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten stemte tirsdag anlægsbevillingen igennem. Alle blå partier stemte imod.

Sagen har medført en klage over udbuddet.

To klager yderligere er blevet varslet.