Analyse: Tusinder får ingen uddannelse

Færre uddanner sig i Region Sjælland sammenlignet med andre landsdele

Analyse: Tusinder i regionen får ingen uddannelse

Zealand Business College i Holbæk er et af mange ungdomsuddannelsestilbud i regionen. Politikerne i regionsrådet ville ønske, at endnu flere brugte dem: Foto: Mie Neel

Foto: Mie Neel

Region Sjælland er den region i landet, hvor der er flest, som ikke får anden uddannelse end grundskolen. Det viser en ny analyse, som Epinion har lavet for Region Sjælland.

Størstedelen får dog fortsat en uddannelse. I Region Sjælland har 72 procent af de unge taget mindst én ungdomsuddannelse – som eksempelvis gymnasie eller erhvervsskole – som 25årige. På landsplan er det tilsvarende tal 83 procent. Inkluderer man lidt flere aldersgrupper, fremgår det af analysen, at i alt 24.420 unge mellem 20 og 29 år i Region Sjælland har grundskolen som højest fuldførte uddannelse.

Ifølge Christian Wedell-Neergaard fra De Konservative, der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i regionsrådet i Region Sjælland, skyldes det blandt andet uddannelsesstrukturen i regionen, hvor der ifølge ham er mangel på egentlige uddannelsesbyer og mange, som bor langt væk fra en uddannelsesinstitution. Arbejdet med at skabe bedre rammer for uddannelserne er i gang, pointerer udvalgsformanden.