Uge 12 på Center for Våben

Center for Våben, der ligger på Gniben på Sj. Odde, meddeler følgende om den kommende uges aktiviteter:

“I denne uge færdiguddanner vi endnu et hold skytter, som nu må benytte tungt maskingevær.

Tungt maskingevær er en væsentlig del af skibenes beskyttelse og beredskab mod mindre trusler. En stor del af besætningen skal, som en del af det militære håndværk, kunne træde til og beskytte skibet med kort varsel – uanset hvad den primære opgave ombord er.

Center for Våben tester blandt andet nye, mindre droner i den kommende uge. Foto: Niels Sørensen

Center for Våben anskaffer i takt med ændringerne i trusselsbilledet konstant nyt materiel til træning af skibsbesætningerne. I denne uge flyver vi med nye, mindre droner, som vi lige har fået “på hylderne”. Støjgener vil være minimale.“

Der er fortsat ikke adgang til stranden ved Gniben.