To familier: – Vi bygger det sommerhus til os selv

Familierne bag det omstridte sommerhusbyggeri på Lærkevej 32: – Vi er dybt påvirkede af den virak, vi oplever vores byggeri skaber.

Familier bag omstridt sommerhusbyggeri: Vi bygger det hus til os selv
Foto: Claus Sørensen

Familierne Gram og Skou – de to familier bag byggeri af det 362 kvadratmeter store sommerhus, som har fået et par hundrede sommerhusbeboere i sommerhusområdet Ellinge Lyng op på barrikaderne – står nu frem og kommenterer stridighederne.

Det sker, efter at den retssag, som Grundejerforeningen Kongeparten har anlagt mod dem, tirsdag blev udskudt i to uger på grund af sygdom. En sag med henblik på at få stoppet byggeriet.

Håber på punktum – og ro

I en fælles udtalelse fra de to familier om byggeriet sendt til Nordvestnyt hedder det:

»Vi er to familier, som bygger et større sommerhus til os selv på Lærkevej 32.

Begge familier er dybt påvirkede af den virak, vi oplever vores sommerhusbyggeri skaber.

Odsherred Kommune har givet en byggetilladelse til at bygge sommerhuset indenfor de givne regler på området. Kommunen har svaret på naboernes klager ad flere omgange og afvist, at der skulle være noget til hinder for, at vi opfører vores sommerhus.

Modparten antager, at det er erhverv, men sommerhuset har intet med erhverv at gøre, da planen er, vi skal bruge det selv. Kommunen har ligeledes skriftligt bekræftet den 9. februar 2023 til naboerne, at byggeriet ikke er erhverv, men opførelse af et privat sommerhus, som overholder servitutterne på grunden.

Vi håber den kommende retssag kan sætte et endeligt punktum i sagen, så vi kan få ro til at nyde vores sommerhus«.

Færdigt til sommer

Til Nordvestnyt siger Jeppe Skou-Holtet, at det er de to familiers plan, at sommerhuset står færdigt til sommer, så det kan benyttes i år.

Jeppe Skou-Holtet oplyser, at byggeriet på Lærkevej 32 fortsætter, og han henviser til, at det sker i tillid til den byggetilladelse, de to familier har fået af Odsherred Kommune.

Samtidig henviser han til den afgørelse, kommunen har truffet i den skrivelse, familierne henviser til i deres udtalelse: At kommunen ikke ser byggetilladelsen i strid med kommuneplanens rammer, idet den blev givet, før denne ramme blev vedtaget.

Kommunen har desuden – påpeges det i samme skrivelse fra kommunen – undersøgt den servitut af 26. april 1945, som naboerne påberåber sig. Der henvises til, at bygherrerne har oplyst, at det er to børnefamilier, der bygger sammen og forventer at bruge huset selv. Det oplyses, at de påtænker at leje ud i de perioder, hvor de ikke selv forventer at bruge huset.

På den baggrund har kommunen vurderet, at flerfamiliehuset ikke kan anses for en erhvervsejendom »idet den beskrevne deleanvendelse efter såvel servitut som byggelov må anses for fuldt lovlig i forhold til det ansøgte fritidsboligformål«.

Det er den vurdering, som Retten i Holbæk kommer til se se nærmere på, efter at naboerne har indstævnet de to familier.

Byggeriet finder sted på denne 2.444 kvadratmeter store grund her på hjørnet af Lærkevej og Sølvmågevej i Ellinge Lyng. Foto: Claus Sørensen Foto: Claus Sørensen