Slut med gas- og oliefyr

Byråd: Nu kommer der fjernevarme til den sydlige del af Odsherred.

Odsherred: Det var et enigt byråd, som tirsdag aften vedtog forslag til en lokalplan, som åbner op for et fjernvarmeværk som skal producere varme til de to Fårevejler, Asnæs, Hørve og Vallekilde.

Kombinationen af spildevand og varmeproduktion, kan godt gå hen og blive en økonomisk gevinst borgerne i de fem byer, hvor husene i dag primært opvarmes med gas eller olie.

Allan Andersen (S) kaldte det kommende anlæg for intet mindre end “helt fantastisk”.

– Anlægget bliver placeret på Fårevejle Renseanlæg, hvor det kan få symbioseeffekt. Det spildevand vi normalt renser har en temperatur på mellem otte og 12 grader, og den varme kan udnyttes i fjernvarmeproduktionen. Det bliver et grønt eventyr for miljøet og for borgernes pengepung, sagde Allan Andersen.

Gitte Hededam (S) sendte roser til forsyningen, som hun mener er rigtig meget på forkant.

På baggrund af miljøscreening vurderer Center for Erhverv, Plan og Byg at lokalplanen ikke vil have væsentlige negative miljømæssige konsekvenser, og der er derfor truffet afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Borgmester Thomas Adelskov(S) nævnte, at han jævnligt møder folk, som spørger hvornår der kommer fjernvarme til kommunens Sydlige del.

Erik Winther (N) kunne fortælle, at man også ser frem til fjernvarme i Fårevejle. I Fårevejle Hallen, hvor han sidder som formand for bestyrelsen, har man besluttet at tilmelde hallen til det kommende fjernvarmeanlæg.

– Vi har et gasfyr på 20-25 år, så det bliver godt, når der kommer fjernvarme, sagde Erik Winther.

Byrådet vedtog at godkende administrationens anmodning og forslag til en ny lokalplan for et fjernvarmeværk på Fårevejle Renseanlæg, og at planen sendes i fire ugers høring.