Ser nærmere på turisme-samarbejdet

Foto: Thomas Olsen
Foto:Thomas Olsen 031020
  MADMARKED I GÅGADEN NYKØBING SJÆLLAND
Foto:Thomas Olsen 031020 MADMARKED I GÅGADEN NYKØBING SJÆLLAND

Økonomiudvalget holdt tirsdag et virtuelt møde med ét punkt på dagsordenen: Evaluering af turisme-samarbejdet i Destination Sjælland.

-Der er nogle udfordringer i forhold til turistorganisationen. Vi har fået en del henvendelser om dette fra turisme-aktører hen over sommeren. Det handler blandt andet om involvering, forklarer borgmester Thomas Adelskov (S).

Destination Sjælland er et turisme-selskab for følgende vestsjællandske kommuner: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse og Sorø.

Turisme-organisationen begyndte sit virke fra januar 2020, hvilket også betød, at VisitOdsherred blev fortid.

Thomas Adelskov har ikke lyst til at gå nærmere ind på det konkrete indhold af mødet, som havde status som »lukket«.

Men borgmesteren oplyser, at der ikke forelå nogen skriftlig evaluering af samarbejdet.

-Vi havde behov for en fri drøftelse af vores oplevelser, og derfor deltog Kaare Dybvad, som er formand for Destination Sjællands bestyrelse også i mødet, fortæller Thomas Adelskov, som også selv er medlem af Destination Sjællands bestyrelse.

– Det er aftalt, at jeg skal tage en snak med de øvrige ejerkommuner, og så vender jeg tilbage til økonomiudvalget i december, oplyser Thomas Adelskov, som fremhæver, at turisme-erhvervet er meget vigtigt i Odsherred, hvor hver sjette arbejdsplads er indenfor denne sektor.

Er det en mulighed, at man dropper samarbejdet?

– Alt kan jo ske i politik. Jeg vil bare sige det på denne måde: Vi skal have maksimalt ud af de midler, vi bruger på vores turisme-indsats. Vi bruger næsten tre millioner kroner om året, og disse penge skal være til gavn for turisme-aktørerne, understreger Thomas Adelskov.

Han er også med i en politisk styregruppe, som skal følge implementeringen af Destination Sjællands nye udviklingsplan, der blandt andet fokuserer på at øge overnatningerne i udlejningssommerhuse. Med Danmarks største feriehusområde er Odsherred da også udpeget som et af de såkaldte kraftcentre i denne plan.

Den samlede turisme-omsætning for de fem kommuner i Destination Sjælland udgør 4,4 milliarder kroner. Der er 6125 turismeskabte årsværk, og her ligger over 20 procent af Danmarks fritidshuse.

Det var et flertal i Folketinget, som i sin tid besluttede, at der skulle være færre og større turismedestinationer i Danmark. Målet var at forbedre konkurrenceevnen og dermed turismens fortsatte bidrag til vækst, beskæftigelse og oplevelser.