Peter har fået en ordre og bliver kigget over skulderen – heldigvis siger han

Den nye leder på Bakkegården har fået stukket en kontant handleplan i hånden med ordren: Før den ud i livet. Sådan en kan godt blive en spændetrøje, men det synes han ikke. Han kalder den en fantastisk vejviser.

Han har fået en ordre: Sæt kursen og hold den
Foto: Mie Neel

Som gammel sømand ved Peter Jørgensen, hvor vigtigt det er at holde kursen, når den er sat. Ellers når man ikke sit mål.

Og sat, det er den. Sådan rigtig eftertrykkeligt. Umisforståeligt. Det, der er sket på Bakkegården i Nykøbing, det må aldrig ske igen.

Den nye leder af Bakkegården kommer med solid erfaring. Han har taget rollen som oprydder på sig, men bruger ikke selv udtrykket.

– Der foregår mange gode ting på Bakkegården. Her er man også på forkant på nogle punkter, men der er en del opgaver, der skal sætte i system, og der sker en massiv opgradering af sikkerheden lige nu, siger han efter knap et par måneder på posten:

Peter Jørgensen føler sig taget godt imod. Opgaven er ret bundet. Region Sjælland har stukket ham en ret kontakt handleplan i hånden. Sådan en kan godt føles som en spændetrøje, en hæmsko, men det gør den ikke.

Vi er ikke overladt til os selv

– En fantastisk vejviser for Bakkegården mange år ud i fremtiden. Fuld af gode hensigter. Ikke noget, der strider imod at få dannet en god organisation, siger han.

Hans bedømmelse af planen er, at politikerne har formået at holde armslængde, samtidig med, at de er yderst præcise i deres forventninger.

– Det bliver et godt værktøj, ikke en spændetrøje, fastslår han.

– Planen viser tydeligt, at du bliver kigget over skulderen?

– Ja, heldigvis. Både politikerne og forvaltningen ser på og følger mig, følger os tæt. På den måde er jeg ikke overladt til mig selv. Jeg får støtte, jeg får opbakning. Det giver mandat til at løse opgaven. På den måde bliver det tydeligt over for både ledelse, ansatte og omverdenen, hvilke forventninger, der er. Det er en styrke.

Der stilles krav, ja, men der ikke noget, der gør, at det ikke kan lade sig gøre at arbejde os ind i alle punkter af planen. Når det så er sagt, må jeg sige, at vi ikke er herrer over rekrutteringsmulighederne, men vi vil gøre alt for, at Bakkegården bliver attraktivt som arbejdssted.

Vi bokser med det

– En sund organisation, der har været i stormvejr. Grundpillerne er i orden, kommer det med eftertryk fra manden, der er blevet kastet ind i opgaven med at rette skuden op, men ikke virker tynget af forventningerne.

– Jeg har været en del af dette system i mange år. Der er perioder, hvor det glider i olie, andre gange skal man bokse lidt mere med det. Det gør vi lige nu – men det går over. Opgaven er stor, men den er ikke umulig.

Den gode historie

Tillid er et nøgleord i den kurs, Jørgensen har sat med handleplanen som pejlemærke.

– Tillid er så vigtigt og så skrøbeligt, lyder det fra ham, mens han forklarer, hvorfor han er overbevist om, at det lykkes.

– Strategien er også at fortælle den gode historie. At holde fast i, at vi er på et sted med en høj faglig standard. Et sted, hvor alle 140 ansatte gerne vil gøre en stor og helhjertet indsats, og hvor der er styr på både struktur, sikkerhed og på, at ingen behøver at frygte for at gå på arbejde her.

Mejslet i sten

Peter Jørgensen lægger ikke skjul på, at problemerne – skandalerne – har skabt en del usikkerhed. Han kalder det sitren i fundamentet.

– Vi vil holde fokus på det faglige fremfor at være fejlfindere og lede efter sprækker. Alt her handler om at få skabt ejerskab til det, vi skal igennem. At få bredt den viden ud, der er, og erkende både de styrker og de udfordringer, vi har.

Nogle grundbegreber i indsatsen er motivation og kommunikation. At det er tydeligt for alle, og at alle ved, hvad der sigtes efter, og hvad der foregår.

– Strukturerne er nødt til at stå mejslet i sten.

Ikke de nemme børn

Stedet er specielt, fordi opgaverne er specielle.

– De unge, vi har med at gøre på Bakkegården, har en ret afvigende adfærd, så det er ikke de nemme børn, der anbringes her.

Vores ansvar er på et fagligt funderet grundlag at have en plan med det, vi laver. Vi skal være modige, handlekraftige og ordentlige for at føre handleplanen ud i livet og opføre os ordentligt over for hinanden, mens vi gør det.

Fortynde og fortykne

– Kan der alligevel komme til igen at ske lignende ting, som er forekommet?

– Med det, der er sat i gang og allerede er sket, er det utænkeligt, at det sker igen. Hvis vi gør noget, vi ikke skal, så skal vi holde op med at gøre det. Vi er her for at udføre en opgave, som lovgivningen sætter rammerne for. Myndighederne skal kunne have tillid til det, vi laver, siger Peter Jørgensen.

Han holder en lille pause og tilføjer: – Den tillid er blevet fortyndet. Nu er det opgaven at fortykne den igen. Heldigvis er handleplanen både relevant og godt tænkt. En god ramme for arbejdet. Og min oplevelse er, at der her på stedet hersker stor lyst og velvilje til arbejdet.

»Er du sindssyg…«

– Det er et arbejde, der er så særligt, at det tager et år at blive god her, siger han og giver udtryk for, hvorfor han selv ser arbejdet med de unge som værdifuldt.

– Jeg er vild med den målgruppe, vi har. Det er unge med potentiale. Unge, vi prøver at give en retning i deres liv. Hvis vi kan få vendt al den energi, de bruger på at være destruktive, til at bygge op – er du sindssyg, de ville drive det langt.

Sagen kort

Der kom for alvor spotlight på Bakkegården, da det kom frem, at unge vikarer fra et bureau havde smuglet stoffer og mobiltelefoner ind og havde festet med de kriminelle indsatte.

Nogle af vikarerne var selv tidligere straffede.

Siden er det afsløret, at stedet de seneste tre år har modtaget 15 alvorlige påbud om sikkerheden – flere efter voldelige overfald på ansatte.

Her mindre end to måneder efter lederskiftet har Socialtilsynet været på besøg. Med et resultat, der lover godt, siger den nye leder.

De unge her på Bakkegården har en ret afvigende adfærd. Det er ikke de nemme børn, der anbringes her.

Peter Jørgensen, forstander

Nogle gange glider det i olie, andre gange skal man bokse lidt mere med det. Det gør vi lige nu – men det går over.

Peter Jørgensen, forstander
Peter Jørgensen: – Jeg er vild med den målgruppe, vi har. Det er unge med potentiale. Unge, vi prøver at give en retning i deres liv. Foto: Mie Neel
– Vi er her for at udføre en opgave, som lovgivningen sætter rammerne for. Myndighederne skal kunne have tillid til det, vi laver. Foto: Mie Neel