Nye regler: Familie frygter for søns liv

Familien Bollhorn frygter for deres søns liv, hvis han ikke længere kan få døgnovervågning. Foto: Helene MacCormac
Familien Bollhorn frygter for deres søns liv, hvis han ikke længere kan få døgnovervågning. Foto: Helene MacCormac

Helene MacCormac

En ændring af servicelovens paragraf 95 stykke tre kan få store konsekvenser for familien Bollhorn på Kongsøre Næbbe, som han en svært handicappet søn. Sønnen Theis lider af alvorlig epilepsi, og er tidligere blevet tilkendt pleje og overvågning 24 timer i døgnet under den såkaldte BPA-ordning (Borgerstyret personlig assistance). Der var dog ikke megen hjælp at hente fra socialminister Mai Mercado (K) da hun onsdag i folketingssalen blev stillet et spørgsmål om en mulig ændring. Flere kommuner, herunder Odsherred Kommune, er blevet opmærksomme på, at ordet »overvågning« ikke indgår i den del af serviceloven, og de derfor kan indstille tidligere tilskud til. Folketingsmedlem og formand for socialudvalget Troels Ravn (S) har kommunikeret en del med familien Bollhorn, og deres søns sygdom har berørt ham. Det var blandt andet også derfor han spurgte ministeren, hvordan hun forholder sig til muligheden for at få ændret servicelovens paragraf 95 stykke 3, så man kan sikre den fornødne hjælp til den udsatte og sårbare gruppe af borgere, som har brug for forsvarlig hjælp i alle døgnets timer. Mai Mercado svarede, at der netop nu er forhandlinger i gang med Kommunernes Landsforening, om at finde en løsning. Hun havde ikke havde de store forventninger til denne, da der skal være tale om en udgiftsneutral model.

Kommunerne mener det vil koste op mod 240 millioner kroner, at fastholde døgnpleje til denne gruppe af borgere. Et tal Troels Ravn mener, er sat alt for højt.

– Der er tale om en gruppe mennesker, hvis liv er i alvorlig fare, hvis de ikke får overvågning 24 timer i døgnet, påpegede Troels Ravn da også overfor ministeren.

Mai Mercado fastholdt imidlertid sit svar.