Ny lokalplan for streetfood-marked er klar

Vækst- og udviklingsudvalget sig god for den lokalplan, der nu skal lovliggøre Rørvig Streetfood på Rørvigvej. Nu er alt, som det skal være, lover udvalgsformand.

Ny lokalplan for streetfood-marked er klar

Den nye lokalplan for Rørvigvej sikrer nu, at Rørvig Streetfoods aktiviteter lovliggøres. Foto: Helene Nielsen

Lokalplan 2022-06 serviceerhverv og detailhandel på Rørvigvej.

Sådan lyder den alt andet end mundrette titel på den lokalplan, som endelig faldt på plads på mødet i vækst- og udviklingsudvalget, og som vil lovliggøre blandt andet Rørvig Streetfood.

Dermed afsluttes en sagsbehandling, som Mathias Hansen (V), formand for vækst- og udviklingsudvalget, tidligere har kaldt et uskønt forløb. Set i bakspejlet.

– Sagen har været en evig kilde til uro, om man så må sige, men nu er lokalplanen der, siger udvalgsformand Mathias Hansen, (V), efter mødet tirsdag.

Nu bliver der set fremad i stedet for bagud.

Vi har rettet ind

– Nu er alt, som det skal være. Vi har taget hensyn til alle tænkelige forhold; vi har rettet ind efter Planklagenævnets anmærkninger. Vi har leveret på alle områder, så der ikke er noget at komme efter planmæssigt. Nu ser vi aldrig mere den her sag i udvalget. Man skal selvfølgelig aldrig sig aldrig, men lige i den her sag tør jeg godt, siger en glad formand.

Da Planklagenævnet i juli 2022 ophævede lokalplan for turisme- og serviceerhverv på Rørvigvej, fordi den ikke levede ikke op til de gældende regler, blev det populære madmarked Rørvig Streetfood samtidig gjort ulovligt.

Planklagenævnet påpegede blandt andet det uhensigtsmæssige ved parkeringsforholdene og afgrænsningen af, hvad der er hovedområdet for streetfood-markedet.

Afgørelsen kom bag på alle parter.

Men efter ni dages votering og eksterne juridiske øjne på sagen, så vurderede man, at Rørvig Streetfood kunne fortsætte aktiviteterne, mens Odsherreds center for erhverv, plan og byg og politikere i vækst- og udviklingsudvalget arbejdede på en ny, lovlig, lokalplan.

Det er den lokalplan, udvalget nu har sagt ja tak til – og anbefaler økonomiudvalg og byråd at gøre det samme.

Gener minimeres

I høringsfasen er 350 borgere blevet hørt gennem deres e-boks. Der blev modtaget to høringssvar, og ingen af dem har ført til ændringer i den endelige lokalplan.

Området forbliver et sommerhusområde i kommuneplan 2021-2033, men der har manglet en note, som muliggjorde detailhandel og serviceerhverv. Derfor skulle der udarbejdes kommuneplan-tillæg nr. 6.

Den nye lokalplan indeholder bestemmelser, der regulerer omfang og benyttelse af serviceerhverv og detailhandel, så generne for naboerne minimeres.

Lokalplanen sikrer flere parkeringspladser, krav om indhegning af erhvervsgrund, og hegnings-mulighed for sommerhusejeren, som grænser op til en erhvervsejendom. Den sikrer også, at bebyggelsens ydre fremtræden skal være i harmoni med sommerhus-miljøet.