Næppe tvivl om, at røggas indeholdt farlige stoffer

Rådne æg: Den stank, der hang over Egebjerg efter et røggasudslip for en måned siden, var formentlig fra svovlbrinte og metylmercaptan.