Mørke skyer over Drauget: Musikforening er igen lukningstruet

Hvis der ikke findes nye bestyrelsesmedlemmer på Draugets første ekstraordinære generalforsamling 13. april, begynder den anden lige bagefter, hvor der kun er et punkt -foreningens opløsning.

Mørke skyer over Drauget: Musikforening er igen lukningstruet

Drauget - Livemusik i Odsherred har i 22 år arrangeret koncerter i det sydlige Odsherred - senest koncerten med Spöket i Köket i Asnæs. Foto: Mie Neel

For et år siden lykkedes det lige akkurat at redde foreningen Drauget – Livemusik i Odsherred, der manglede medlemmer til bestyrelsen – nu er foreningen igen lukningstruet, fordi det ikke har været muligt at besætte alle fem bestyrelsesposter.

Derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling den 13. april, og de – for få – bestyrelsesmedlemmer lægger ikke fingre imellem i indkaldelsen.

– Det er ærgerligt, at der ikke har været interesse for at træde ind i bestyrelsesarbejdet. Det vil være et stort tab for folkemusikken i regionen og i særdeleshed musiklivet i Odsherred Kommune, hvis foreningen må nedlægges.

– Den siddende bestyrelse kan dog efter det seneste år konstatere, at tid og kræfter ikke er til at drive foreningen videre uden de efterspurgte nye medlemmer.

– Vi opfordrer således alle, der kunne have interesse i, at foreningen skal fortsætte, til at dukke op torsdag den 13. april, lyder det fra bestyrelsen i indkaldelsen.

Foreningens opløsning

Aftenen begynder kl. 18 med et åbent møde for alle Drauget-interesserede.

– Her kan vi mødes over en forfriskning og let forplejning og drøfte situationen mere uformelt. Kl. 19 begynder den første af to ekstraordinære generalforsamlinger. Hvis der ikke bliver fundet en ny bestyrelse, indkalder vi hermed også (ifølge vedtægterne) til den anden ekstraordinære generalforsamling samme aften kl. 20 med det ene punkt: Foreningens opløsning.

– Det kan derfor godt vise sig denne aften, at foreningen må nedlægges. Vi vil derfor endnu engang appellere til medlemmer om at møde op, så flest mulige medlemmer er til stede til at drøfte og beslutte foreningens fremtid, lyder det i indkaldelsen.

Ikke realistiske løsninger

Før den ordinære generalforsamling 1. marts bestyrelsen blandt medlemmer, i netværk og offentligt efterspurgt nye bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formands-kandidater, samt en ny kasserer til foreningen.

– Det var ikke muligt at udfylde alle fem pladser i bestyrelsen, og bestyrelsen blev derfor pålagt at drøfte den vakante plads, samt foreningens fortsættelse. Vi har forsøgt at afsøge muligheder for foreningen, men desværre kunne vi ikke finde realistiske løsninger på de bestyrelses-mæssige udfordringer, foreningen står i, lyder det fra bestyrelsen.

Stort tab for kulturlivet

Drauget – Livemusik i Odsherred er en velrenommeret, veldrevet musikforening, der har kørt i 22 år, med specielt fokus på folkemusik i alle afskygninger. En markant spiller på musik-fronten i det sydlige Odsherred, hvor foreningen arrangerer 20-25 koncerter om året på forskellige spillesteder.

Det vil være et stort tab for kulturlivet i Odsherred og bredere set for repræsentation af folkemusikken, hvis foreningen må lukke.

Foreningen har opbygget stor goodwill hos fonde og andre tilskudsgivere. Drauget er med i Nordisk Kulturfonds Puls, er kommet på det store, landkort som nordisk koncertarrangør og samarbejder med arrangører fra Finland, Sverige, Norge og Island.