Lover at de gør en forskel for Odsherred

Som politiske siamesiske tvillinger er folketingsmedlemmerne Rasmus Horn Langhoff (S) og Jacob Jensen (V) her, der og allevegne i valgkampen. I aften til politisk duel i Odsherreds Zoo, men som lokalvalgte folketingsmedlemmer, vil de også blive bedømt på, hvor gode de er til at kæmpe for Odsherreds interesser.

Når de selv skal dømme er det gået ganske godt de seneste fire år, og Rasmus Horn Langhoff kan snildt liste en række ting op, som han mener har gjort godt for Odsherred.

»Jeg har kæmpet for en styrkelse af Odsherredbanen, og foreslår helt konkret at banen får lov til at køre til Roskilde og København samt at den bindes sammen med Tølløsebanen. Som formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg kæmper jeg for, at regeringen dropper nedskæringerne på blandt andet Odsherreds gymnasium, som rammes hårdt af regeringens omprioriteringsbidrag, og jeg kæmper for at få en læreruddannelse til Vestsjælland, og så kæmper jeg for at få flere penge til velfærd, og en mere ligelig økonomisk omfordeling mellem landets kommuner, for Odsherred skal simpelthen have flere penge at drive velfærd for,« siger han.

Jacob Jensen har også hurtigt ord til svar på spørgsmålet om, hvordan Odsherred har kunne mærke hans tid i Folketinget.

»I forhold til Odsherred vil jeg slå ned på et par ting, som jeg synes, at jeg kan tage lidt ære for. Vi fik som bekendt afsat midler på dette års finanslov til fremme af lokale fødevarer med inspiration fra Nordisk Center for Lokale fødevarer i Fårevejle, vi har fået nedsat elafgiften ved udlejning af sommerhuse samt hævet andelen af et sommerhuskøb, der kan finansieres med realkreditlån. Begge dele gør, at der skabes med aktivitet i Odsherred, som landets største sommerhuskommune. Det er noget af det jeg har arbejdet med internt i Venstre. Vi har også fået sat hastigheden op til 100 kmt., på rute 21, hvilket gør, at trafikken afvikles i et mere jævnt tempo og dermed med færre ulykker, hvilket bekræftes af Vejdirektoratet. Planloven er blevet liberaliseret, som jeg har arbejdet meget med, og som har givet Odsherred Kommune og borgerne bedre mulighed for at planlægge byggeri, og så er en væsentlig del af arbejdet som folketingsmedlem, at man tager diverse småsager på fra borgerne, som henvender sig, og stiller spørgsmål til den relevante minister, og det har jeg gjort en del fra borgere fra Odsherred,« siger han.