Klar til borgermøde om Getsøvej

<p>&#8211; Det var meningen, at vi skulle holde borgermødet i Varmeværkets bygning i området, men her er der ikke tilstrækkelig adgang for handicappede, derfor er borgermødet i stedet henlagt til Pakhuset i Nykøbing onsdag den 5. marts, fortæller Vagn Ytte Larsen (S).</p>