Kalkmalerier er reddet og orgelet flyttet og udbygget

Odden Kirke har været lukket i et års tid på grund af ombygning og restaurering – et projekt med et budget på fem mio. kr. Nu er kirken klar til genåbning. Kalkmalerierne er afrenset og restaureret

Kalkmalerier er reddet og orgelet flyttet og udbygget

Kalkmalerierne er afrenset og restaureret, og orgelet er flyttet og genopbygget i tårnet. Foto: Stefan Andreasen

Maleren er ved at lægge de sidste penselstrøg; orgelbyggeren er ved at færdig-intonere orgelet efter flytningen fra skibet til tårne; de sidste lamper hænges op.

Kalkmalerierne er afrenset og restaureret. Det gamle krucifiks – formentlig fra den oprindelige altertavle – er flyttet til skibet.

Odden Kirke i Overby er næsten klar til genåbning ved gudstjenesten søndag den 5. marts kl. 10.30 efter at have været lukket ned i næsten et år, hvor menigheden har benyttet Lumsås Kirke.

Det var en rapport fra Nationalmuseet, der satte gang i en restaurering af kalkmalerierne og dermed også en flytning af orgelet.

Ifølge Nationalmuseet var det nødvendigt at restaurere kalkmalerierne i den nordvestlige del af skibet nu, hvis saltskader fra murværket skulle stoppes og kalkmalerierne i hvælvet reddes.

Kalkmalerierne er afrenset og restaureret. Foto: Stefan Andreasen
Det centrale kalkmaleri med to storke, den ene med en hugorm i næbbet, placeret over et skelet – døden. Storken som slangedræber er et Kristus-symbol. Fuglen er også troskabens og kærlighedens fugl -endnu et symbol på Kristus. Foto: Stefan Andreasen

For at kunne stille stilladser op og komme til at arbejde med restaureringen skulle orgelet nedtages. Og når det nu var gjort, anbefalede orgel-virtuos Flemming Dreisig, organist i Odden og Lumsås kirker, at genopbygge orgelet i tårnet.

På den måde bliver klangen endnu bedre.

Intonator og orgelbygger Ole Willemoes Høyer har intoneret Frobenius-orgelet i Odden Kirke. Foto: Stefan Andreasen

– Det kommer til at klinge mildere og mere bredt, siger Ole Willemoes Høyer, orgelbygger og intonator fra Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri, der torsdag var ved at færdiggøre arbejdet.

Frobenius-orgelet fra 2013 er nu genopbygget og udbygget i tårnet, og vil få en mildere og mere bred klang. Orgelets øvre bue spiller sammen med buerne i hvælvet. Foto: Stefan Andreasen

I forbindelse med flytningen er orgelet blevet udbygget med to stemmer, takket være gemt materiale fra det gamle, oprindelige Frobenius-orgel fra 1958, der stod i kirken før udskiftningen i 2013.

Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri stod også for orgelbyggeriet i 2013, og her blev det også intoneret af Ole Willemoes Høyer.

Orgelet er med 12 stemmer (registre), fordelt på fem i hovedværket, fire i svelleværket og tre i pedalværket. Det er et orgel af høj kvalitet, der både kan give afbalanceret støtte til sang og bruges til koncerter.

Fem millioner kroner

Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har støttet projektet. Det gælder også Kirkeministeriet og Odsherred Provsti.

Budgettet lyder på fem millioner kroner, men formentlig når slutprisen ikke helt loftet. Rønnow Arkitekter, som projekterede orgel-byggeriet i 2013, står også bag det nye projekt.

Flytningen af orgelet betyder, at instrumentet ikke dominerer ligeså meget i kirken. Der er blevet plads til krucifikset på væggen i skibet, og nu er der et bedre kig til de rensede og restaurerede kalkmalerier.

Kirkebænkene, der før stod i tårnet, er flyttet til skibet. Gulvet i tårnet var et repos af træ og er nu erstattet af et gulv af gamle mursten i niveau med kirkens øvrige gulv.

Modellen af “Prins Christian Frederik” er blevet restaureret på Orlogsmuseet. Foto: Stefan Andreasen

Skibsmodellen i loftet – en model af linieskibet “Prins Christian Frederik” – har været på Orlogsmuseet, hvor det er renset og repareret.

Det gamle krucifiks – formentlig fra den oprindelige altertavle – er flyttet til skibet. Foto: Stefan Andreasen