Inviterer kunstnere: Internationalt skulptur-projekt om verdensmål

Det grønne område omkring Anneberg Kulturpark, tidligere psykiatrihospital i Nykøbing Sjælland, skal danne ramme om en offentlig tilgængelig skulpturpark, hvor 17 danske og internationale billedkunstnere – i et stort kunstprojekt fortolker FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kunst og kultur er én af de fire hjørnesten i Unesco Global Geopark Odsherred. Skulpturparken etableres af Kunstkollektivet 8B i Unnerud i samarbejde med geoparken, Odsherred Kommune og Anneberg Kulturpark.

Udvælgelsen af kunstnerne finder sted i juli og august efter projektets offentliggørelse på danske og internationale kunstnerplatforme.

– Projektet synliggør kunsten som central i arbejdet med at integrere og forankre verdensmålene i vores hverdag, siger Pia Heike Johansen, koordinator i Kunstkollektivet 8B.

De 17 kunstnere, der udvælges af projektets samarbejdspartnere, får et fast honorar og et to-tre-måneders ophold med adgang til værksteder og egen arbejdsplads i Kunstkollektivet 8B.

Kunstnerne skal involvere en forening, skoleklasse, lokalsamfund eller anden gruppe i Odsherred kommune i sit værk.

Projektet støttes af Spar Nord Fonden med 250.000 kr., og der er også tilsagn om støtte fra Odsherred Kommune og Fonden Geopark Odsherred.

For at skaffe fuld finansiering ansøges også EU's LAG-midler og Statens Kunstfond.

Private virksomheder, foreninger og fonde, der ønsker at støtte projektet, er velkomne.

Direktør Petter Schøndorff, Spar Nord Holbæk, udtaler på vegne af Spar Nord Fonden:

– Det er er dejligt, at vi kan støtte ildsjæles arbejde og et stærkt lokalt fællesskab. Når det så også, med afsæt i FN's Verdensmål, med kreative indsatser vil skabe opmærksomhed omkring vores lokalområde, er det en fornøjelse, at vores moralske opbakning kan bakkes op af en rigtig pæn økonomisk støtte, siger direktøren.

Arbejdet med skulpturerne indledes i december 2020, og værkerne skal være færdige i juli 2022.