Ingen badning indtil videre efter idræt

Der er ingen brusebad efter idrætstimerne for eleverne på Asnæs Skole indtil videre.

Nye legionella-fund lukker flere baderum
Foto: Marianne Nielsen

Skoleleverne på Asnæs Skole må lugte lidt mere af sved den kommende tid.

Legionella-fund i bruserne i Asnæs Hallens omklædningsrum betyder, at al badning efter idrætstimerne er indstillet, indtil kommunen giver grønt lys for at tænde for bruserne igen.

Det er ikke muligt for eleverne på Asnæs Skole at bade efter idrætstimerne indtil videre. Foto: Marianne Nielsen

Torsdag blev omklædningsrummene lukket på grund af fund af legionella, og fredag blev kommunens informationer sendt videre ud på Aula sammen med et link til Statens Serum Instituts vejledning, oplyser skoleleder Jørgen Schandorff.

– Sundhedsmæssigt lytter vi til det, der er meldt ud, men vi kan som skole kun videreformidle. Vi holder naturligvis øje med situationen og melder ud, lige så snart for besked fra kommunen. Indtil da må vi bare få det bedste ud af hverdagen, siger skolelederen.

Svømmehal ikke berørt

Adgang til omklædningsrummene og brugen af badefaciliteterne lukker indtil videre, og kommunen er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om det videre forløb. Svømmehallen i Asnæs er ikke berørt, understreger kommunen.

Odsherred Kommune igangsatte en analyse af brugsvandet i alle kommunale haller og svømmehaller efter fundet af legionella-bakterier i Nykøbing Sj. Svømmehal den 10. januar 2023, der førte til straks-lukning af svømmehallen.

Nogle af resultaterne er nu kommet, og de viser, at der er forhøjede værdier af legionella-bakterien i vandet til bruserne i Asnæs Hallen. Fundet er kun gjort i omklædningsrummene tilknyttet hallen, mens svømmehallen ikke er berørt.