Her kan de se den grønne strøm

Energi: En lille ’læreplads’ for unge indrettes ved solcelleparken på Lammefjorden.

Her bliver den grønne strøm til

Med udsigt over området, hvor der på Lammefjorden inden for det næste par år ventes anlagt en solcellepark, bliver der indrettet en lille informationsplads.

Pladsen vil ifølge planerne til at blive placeret ved Grevinge Kanalvej.

Her fortælles der om solanlægget og dets indpasning i omgivelserne. Idéen er, at ikke mindst unge her kan få oplysning om, hvordan man med solen som energikilde producerer grøn strøm.

Her er det også tanken, at folk nærmest helt bogstaveligt kan komme og se den grønne strøm blive til, nemlig ved at få præsenteret live data fra den produktion, der finder sted på det tidspunkt, man er på stedet.

Også til undervisning

Disse data sættes i perspektiv, så man får syn for, hvordan produktionen bidrager til begrænsning af udledningen af klimaskadelige stoffer i Odsherred Kommune og i Danmark.

Det kan derfor for eksempel benyttes at skoleklasser og andre i forbindelse med undervisning i klima og grøn energi og gøre de unge opmærksomme på klodens ressourcer.

Beplantningsbælte, som projektfolkene illustrerer, at det kommer til at tage sig ud som afskærmning af solpanelerne. Foto: Momentum