– Et fantastisk projekt, men…

Politisk begejstring i størstedelen af byrådssalen, men respekten for budgetforliget vejer tungest i sag om støttekroner til besøgscenter på Audebo Pumpestation.