Dronefotos: Se det kommende Højby Kulturhus fra luften

Dronefotos: Se det kommende Højby Kulturhus fra luften

Formand for Højby Lokalråd, Ole Nielsen, frygter, at der kan gå hele 2021 med at få skaffet de nødvendige tilladelser til at ombygge byens gamle vand-højdebeholder til nyt kulturhus.

– Det går lidt langsomt lige nu, siger Ole Nielsen om arbejdet med at transformere Højby Vandværks gamle højdebeholder på det fredede højdedrag Ellingebjerg.

– Vi har en udfordring i forhold til fredningen af Ellingebjerg, og vi vil jo gerne have lavet lidt om på det, siger Ole Nielsen.

Formanden vurderer, at det kan blive en langstrakt proces, som det meste af 2021 vil gå med.

– Vi har en god dialog med kommunens tekniske forvaltning, som undersøger, hvad vi må og ikke må i forhold til fredningen af Ellingebjerg – hvad der skal til for at få de nødvendige tilladelser.

– Der skal nok udarbejdes en ny lokalplan, fordi bygningen kommer til at ændre karakter og formål, og sådan noget kan tage lang tid. Desværre, siger formanden.

Han håber, at kommunen kan se det vigtige i kulturhus-projektet, så sagsbehandlingen går hurtigere.

I 2017 tegnede tre arkitektstuderende et skitseprojekt for transformation og ombygning af højdebeholderens rum – det cirkulære, oprindelige vand-reservoir fra 1917 og den halvcirkel-formede, tilbyggede ydre vandtank fra 1985-86 tilbygning, i alt 150-160 kvm. – så de kan anvendes som kulturhus.

Det anslås, at den samlede ombygning vil koste tre-fire mio. kr.

Lokalrådet kan ikke komme i gang med at få udarbejdet projekt og tegninger, før der er givet tilladelser, og først derefter kan der søges fondsmidler.