Direktør: Det er ikke farligt

Direktør: Det er ikke farligt
Foto: Marianne Nielsen

Direktør og hovedaktionær i Green Energy Circle fastholder, at der ikke var noget farligt i det, da Egebjerg 22. februar blev hyldet i en fæl lugt. Kommunen var orienteret om testkørslen, og lugtgenerne skyldes en uhensigtsmæssig håndtering af et restprodukt.

– Det er således ikke selve pyrolyseprocessen, men håndteringen af det pågældende karbon, siger han.

Lasse Lindblad forklarer også, at når udslippet sker om natten, er det fordi pyrolysen kører i en kontinuerlig test over 40 timer.

– Det er ud fra fundamentale energiberegninger rationelt, at pyrolyseprocessen dermed kører i døgndrift. Det er ikke energimæssigt forsvarligt at ”slukke” processen ved fyraften og starte op igen den efterfølgende dag, siger han og tilføjer, at Green Energy Circle har et tæt samarbejde med Teknologisk Institut om sin teknologi -herunder at man som virksomhed overholder miljøreglerne.

Om manden med gasmaske på, siger han:

– Brug af åndedrætsværn er som en sikkerhedsforanstaltning standardprocedure i forbindelse med håndtering af varmt karbon og ved tømning af oliebeholder.