Det er ventetiden værd at få borgerne i sommerlandet med

Sommerhusplaner: – I bund og grund handler planarbejdet om vores skat, om vores dna og om vores fortælling om Odsherred, siger Thomas Nicolaisen (R). Han er glad for S-melding, men mener ikke, at forsinkelsen er ærgerlig – tværtimod.

ODSHERRED: – En meget vigtig markering. Godt, at Socialdemokratiet nu stempler ind i debatten om lokalplanlægning i sommerhusområderne og bakker op.

Sådan lyder det fra Radikale Venstres byrådsmedlem i Odsherred, Thomas Nicolaisen, efter at byrådsmedlem Thomas Adelskov (S) i Nordvestnyt onsdag fastslog, at der er brug for lokalplaner – mange detaljerede lokalplaner – i sommerhusområderne.

Altså glæde over Thomas Adelskovs overordnede melding, men ikke enighed med ham om, at det forsinker processen unødigt at flytte sagen om temalokalplanen fra vækst- og udviklingsudvalget til byrådet.

– Der går lidt ekstra tid, ja, men det er ventetiden værd, fordi det giver mulighed for, at vi kan nå frem til en prioriteret indsats frem for at tage det sag for sag. Vi kan få lagt en ordentlig plan og nå frem til en ordentlig måde at afsætte midler på til at udarbejde lokalplaner, siger Thomas Nicolaisen.

Et bedre afsæt og en øjenåbner

Han peger på, at det tidsrum, der nu vil gå, før byrådet kan behandle en såkaldt temalokalplan, giver en oplagt mulighed for at inddrage grundejerforeningerne.

Det anser han for at være helt essentielt og understreger, at det vil give det bedste afsæt at have dem med i stedet for, som han siger, at et udvalg på fem personer beslutter tingene på vegne af byrådet:

– I Radikale Venstre har vi længe stået fast på en igangsætning og prioritering af midler til at udarbejde de nødvendige planer. Jeg er glad for den øjenåbner, det har været hos Socialdemokratiet. Thomas Adelskovs melding gør det alt andet lige noget nemmere nu.

Når vi ikke mener, at processen skal sættes i gang i et udvalg med fem medlemmer, så er det, fordi det er vigtigt at inddrage hele byrådet. Det skal man ikke undervurdere.

Foregangs-byråd

– Byrådet skal samtidig være forgangsbyråd i en indsats for at søsætte en massiv borgerinddragelse, understreger Thomas Nicolaisen og tilføjer, det her i særdeleshed er de mange grundejerforeninger, han har i tankerne.

– Der ligger vigtige input derude, og vi er i kommunen nødt til at prioritere indsatsen med planer og borgerinddragelse, så der afsættes en til to medarbejdere, der kun arbejder med temalokalplaner.

Dialog, demokrati, debat og rigtige processer tager tid, men den tid er givet godt ud, mener Thomas Nicolaisen.

Undgå erstatningssager

Han mener, at byrådet jo i mellemtiden kan vælge at delegere kompetencen fra vækst- og udviklingsudvalget til byrådet i sager om dispensationer af husstørrelser i sommerhusområderne.

– På den måde undgår vi erstatningssager samtidig med, at vi prioriterer midler, skaber borgerinddragelse og rent faktisk kommer i mål med lokalplaner i sommerhusområderne. I bund og grund handler det om vores skat, om vores dna og om vores fortælling om Odsherred.

Thomas Nicolaisen: – Tiden er godt givet ud for at give borgerne chancen for at blive inddraget i plæanlægningen.