Debat: Mener I det, DF?

Man siger, at der ikke er patent på politik. Det er der heller ikke i sagen om at nedlægge integrationsrådet i Odsherred kommune. Nye Borgerlige fik som et led i konstitueringsaftalen indført, at integrationsrådet skal nedlægges. Det har vi fremført ved flere lejligheder, blandt andet på forskellige byrådsmøder og i andre sammenhænge. Vi mener simpelthen, at det at integrere sig i det danske samfund er et personligt ansvar, og ikke noget vi skal bruge skattekroner på. Nye Borgerlige har ikke en særlig ret til at fremsætte beslutningsforslaget i byrådet. Inden for det formelle regelsæt, så står det jo et hvert parti eller liste frit, hvad de ønsker at byrådet skal træffe beslutning om. Der var derfor – formelt set – heller ikke noget til hinder for, at Julie Jacobsen (DF) fremsatte ændringsforslaget på byrådsmødet den 31. januar. Er det så i det hele taget et problem? Nye Borgerlige mener, at DF’s ageren i denne sag udfordrer samarbejdet i konstitueringsgruppen bag borgmesteren i svær grad. På sit første byrådsmøde efter en længere periodes fravær, så vælger Julie Jacobsen (DF) at køre solo i denne sag og på trods af flere opfordringer til at vente med at stille forslaget, så tvinger hun det igennem. Skaber denne solo-tilgang et godt langtidsholdbart samarbejdsmiljø i flertalsgruppen – næppe, men det får vi at se i den kommende tid. For hvornår ønsker DF at køre solo igen? Det sagt, så er det måske mest bemærkelsesværdige, at det faktisk virker som om Julie og DF faktisk mener, at integrationsrådet gør et godt stykke arbejde, men at der lige for nærværende ikke er brug for rådet. Undskyld, men hvad mener DF egentlig? Og hvad så når DF igen mener, at rådet gør det godt? Skal det så oprettes på ny? I kan jo selv gense byrådsmødet fra 31. januar på Kommune TV. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl, hvor DF er i denne sag, men jeg kan have min tvivl om DF i det hele taget ønsker at samarbejde i flertalsgruppen, eller om seneste solo-tilgang måske er det første skridt i retning af at vende ”hjem” til Thomas Adelskov og Socialdemokratiet.

Jesper Høgedal

Formand for Nye Borgerlige i Odsherred

Lindegårdsbakken 11

4500 Nykøbing Sj.