Debat: Man må tage sig til hovedet

Det er endnu ikke lykkedes for politikerne at forklare, hvad borgere og sommerhusfolk får for de planlagte landskabsødelæggelser af Odsherred. Svaret svæver i vinden og kan bedst betegnes som “Ingenting”.

Senest drejer det sig om en såkaldt energi-ø eller solpark syd for Grevinge, hvor politikerne vil tillade en spekulant fra Tuse næs at opsætte vindmøller og dække landskabet med sorte solcelle-plader, så han kan tjene penge på at sælge elektricitet. Hvad har Odsherreds beboere udsigt til i stedet? Et hæsligt landskab.

En anden spekulant fra Tuse næs får politikernes tilladelse til opførelse af en gyllefabrik ved Vig, så han kan tjene penge på svins afføring. Her får beboerne en stram lugt i næsen uanset vindretningen.

En tredje spekulant får politisk velsignelse til bygge supermarked, tankstation, kæmperundkørsel og nyt beboelseskvarter ved Asmindrup, så man tjener masser af penge. Og hvad får Odsherred i stedet? Et ødelagt landskab og tvivlsomt handelsliv i omliggende byer.

Hvorfor er det vigtigere for vore kommunalpolitikere gang på gang at imødekomme sådanne spekulanter frem for at beskytte Odsherreds landskabelige værdier? I stedet for at gøre dette enestående turist-landskab til en vigtig indtægtskilde for beboerne, sætter politikerne dets herlighedsværdier over styr og får “Ingenting” i stedet. Man må tage sig til hovedet over den uforstand, hvormed kommunen regeres.

Kurt Sørensen

Algade 32 Nykøbing