Debat: Hvem er det vi efterlader på perronen?

På Odsherredsbanen er det alle dem, der endnu engang kommer for sent i skole eller for sent på arbejde, fordi deres tog igen er aflyst, forsinket eller så overfyldt, at der ikke er plads til at alle kan komme med.

Vi oplever desværre, større og større problemer med driften på Odsherredbanen. De gamle IC2 tog, som egentlig var udfaset, skal alt for ofte akut på værksted. De nye Lint, tog, som blev købt til Odsherredsbanen for knap 20 år siden, er overflyttet til andre strækninger, som prioriteres højere. Der mangler lokofører. Et problem, der bliver forstærket, når Lokaltog af og til vælger at flytte lokofører fra Odsherredsbanen til andre strækninger, som prioriteres højere.

De mange aflysninger og forsinkelser fremgår kun undtagelsesvis af Rejseplanen, så alt for ofte får passagererne først besked om, at deres tog er aflyst når de står på perronen og venter på de tog, som ikke kommer.

Ingen er herre over sygdom og ulykker, men meget kan forebygges ved løbende vedligeholdelse og rettidig omhu. Desværre virker det mere og mere som om Odsherredsbanen systematisk nedprioriteres, mens passagerne efterlades frysende på perronen.

En af årsagerne til problemerne et tilsyneladende en håbløs organisering af togdriften på Lokalbanerne. En organisering, som betyder, at alt for mange hellere vil bruge 5 timer på at forklare hvorfor det ikke er Movia, Lokaltog, kommunerne, Regionen eller Folketinget, der har ansvaret for at gøre noget ved problemerne, frem for at bruge 5 minutter på at prøve at samarbejder om at finde gode løsninger til gavn for passagererne, klimaet og de lokalsamfund, der ligger langs med banen.

Ulla Margrethe Hansen

Initiativtager til Facebook-gruppen “Odsherredsbanens brugergruppe”

Lammefjordsvej 2

Hørve