Debat: Borgerne har svaret på problemet

Det er tvivlsomt om Odsherred kommunes store fyrtårns-projekt med nyt museum i Nykøbing bliver til noget. Det ansvarlige politiske udvalg har holdt møde med Museum Vestfjælland, og det er “alt afgørende for dets gennemførelse at få penge fra fonde”, fastslår formanden. Forudsætningen herfor vil være at man har en nyskabende ide med museet der er tillokkende for fonde, frem for blot det bofællesskab mellem eksisterende institutioner som hidtil er fremlagt. Det har man ikke. Man ved heller ikke hvad museet skal rumme og bygningerne skal kunne, hedder det efter mødet. Dertil kommer at Museum Vestsjælland intet kender til Odsherreds historie.