DEBAT: Borgerinddragelse???

Hvor fint og forbavsende at et par ordførere for partier i Odsherreds byråd nu gør sig til talsmænd for borgerinddragelse i kommunale beslutninger. Aktuelt drejer det sig om grundejerforeninger og protesterne mod kæmpesommerhuse med underskriftindsamlinger, som politikere ikke kan sidde overhørige. Det tvinger dem til inddrage borgere og vælgere, så hvorfor ikke gøre en dyd af nødvendigheden og optræde som gode demokrater? Hidtil har politikerne afvist protesterende borgere, når det drejer sig om fx supermarked og tankstation ved Lårbakken, eller gyllefabrik ved Vig, hvor man er anderledes lydhør over for udefra kommende ønsker fra fremmede investorer.

Princippet om at inddrage borgerne i lokale beslutninger er imidlertid indlysende rigtig i et folkestyre. Derfor er det godt at høre nye toner fra de folkevalgte repræsentanter i byrådet. Borgerne har ofte stor viden og erfaring om lokale forhold, som bør nyttiggøres. En masse af de institutioner, som i dag er kommunale, er opstået på initiativ fra engagerede borgere og på foreningsbasis på sociale og kulturelle områder. Museer og biblioteker er blevet til ad den vej, og i dag kan man tilsvarende pege på naturbeskyttelse og bygningsfredning, som optager borgerne.

Aktuelt planlægges ny museumsstruktur eller indgreb i værdifuld natur og bymiljøer hen over hovedet på borgerne, hvor politikerne ikke øjensynlig ikke har hat tænkt sig at inddrage områdets lokalhistoriske foreninger, museumsforeninger, kunstforeninger, bevaringsforeninger og naturfredningsforeninger og den sagkundskab som findes blandt borgerne. Her synes man at mene at politikere og højt betalte embedsmænd og -kvinder er klogere end ulønnede og engagerede lægfolk, som brænder for en sag. Er det fordi demokrati er besværligt og tager tid? Når man nu taler om “massiv borgerinddragelse”, mener man det så alvorligt? Vil man lægge kursen om?

Kurt Sørensen

Algade 32

Nykøbing