Da frygten lagde sig over Egebjerg

Opsamling: Et røggasudslip fra pyrolysefabrikken Green Energy Circle har gjort Egebjergs borgere endnu mere utrygge, end de var i forvejen.

Forstå sagen: Hele historien om røggasudslippet i Egebjerg

Historien om røggasudslippet på pyrolysefabrikken på Egebjerg Hovedgade 27 begynder faktisk allerede dagen før udslippet, som sker den 22. februar 2023.

Green Energy Circle kører allerede i dagtimerne en test i sit pyrolyseanlæg. Pyrolysen omdanner ved meget høj varme gamle bildæk til brugbar, miljøvenlig olie og et carbongranulat, som også bør kunne sælges. Man kan ikke bare lige tænde og slukke for sådan et maskineri, og derfor tager sådan en procedure 40 timer.

Omkring 01.30 opdager naboerne, at luften bliver kvælende og ubehagelig. En stank af gas og rådne æg breder sig og gør især de nærmeste beboere meget bange. Vestsjællands Brandvæsen bliver tilkaldt. Indsatsleder Birgitte Kryger undersøger området uden at bemærke noget skrækindjagende. Hun konstaterer en svag lugt, røg fra fjernvarmeanlæggets skorsten og en øde pyrolysefabrik, der ikke lader til at være bemandet. Kun et enkelt lys skinner ud af et toiletvindue. Hun forlader derefter stedet og giver beskeden videre til Odsherred Kommunes miljøteam om, at de skal overtage sagen.

Et par timer senere går en af naboerne, Christina Lotus Lundholt, over på pyrolysefabrikken for at se, hvad der foregår. Hun filmer sit besøg, og Nordvestnyt har set filmen. Hun møder en mand iført gasmaske, men får ingen svar ud af ham om, hvad der foregår. Han fastholder, at situationen er ufarlig.

Standsningspåbud

Næste morgen hænger den kvalmende stank ifølge mange borgere over det meste af byen. Egebjerg Skole holder som en forholdsregel børnene indendørs om formiddagen, men får efter kontakt med brandvæsenet besked om, at der ingen grund er til at evakuere eller træffe andre sikkerhedsforanstaltninger. Klokken 12 lader de derfor børnene komme ud at lege.

Kommunens miljøteam er også på pletten. Ved første kontrolbesøg om formiddagen opfatter afdelingsleder Nichlas van Weezel ikke nogen voldsom lugt, men da han atter er på pyrolysefabrikken om eftermiddagen oplever han en stærk lugt af blandt andet brændt gummi og udsteder et mundtligt og omgående standsningspåbud til Green Energy Circle.

I dagens løb har en række mennesker i og omkring Egebjerg klaget over hovedpine, kvalme og ubehag på grund af lugten, og mange ønsker at vide, hvad luften indeholder.

Imidlertid har hverken kommunens miljøteam eller brandvæsenet foretaget målinger. Det har Green Energy Circle dog selv. Virksomheden har haft Teknologisk Institut ude, og ifølge direktør Lasse Lindblad afventer man svar enten lige før eller lige efter påske.

Både borgmester og byråd har givet udtryk for stor frustration over de mange problemer men kan ikke gøre andet end at holde fast på, at røgen fra restproduktet ikke må udgøre en sundhedsrisiko for ansatte eller omgivelser.

Eksperter fra DTU og Aarhus Universitet vurderer dog, at røggassen den 22. februar indeholdt kulilte, svovlbrinte og methylmercaptan, som er sundhedsskadelige i høje doser. De gener, borgerne har oplevet i forbindelse med røggasudslippet, stemmer overens med de symptomer, disse stoffer er kendt for at give.

Christina Lotus Lundholt opdagede gassen ved 01.30-tiden om natten og blev så bange, hun troede, hun skulle dø. Foto: Pia Larsen