Presset forsamlingshus efterlyser folk med gode idéer

Fodby Forsamlingshus er presset på økonomien og indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at gå gode idéer til, hvordan forsamlingshuset kan drives videre.