Paddejagt med forhindringer på en mudret forårsdag

Det er ikke let, men det kan godt lykkes at finde en gruppe folk fra Danmarks Naturfredningsforening ude i det store øvelsesterræn, selv om man kommer for sent.

Turleder Jan Gratwohl har fisket nogle frøæg op af vandet. Man kan tydeligt se de sorte “kommaer” inde i æggene, som bliver til springfrøer; en fredet frøart, som vi har en del af på Sydsjælland. Foto: Helle Hansen