Ny havnerapport anbefaler at havnen bliver hvor den er i dag

Havnerapport: En ny rapport – bestilt af havnebestyrelsen – viser, at Næstved Havn er en gevinst for byen. Derfor anbefaler havnens formand, at havnen bliver i byen og udvides indenfor rammerne af havnens arealer op mod Maglemølle

Rapporten fra EY-Pathenon pointerer at Næstved Havn er en god forretning for byen og kommunen. Derfor konkluderer havnebestyrelsen, at det er mest realistisk at beholde og udvide den nuværende havn.