Ny besætning i havnebestyrelse

Foto: Thomas Olsen +45 20471567, Mogens Lorentzen