Mindeord: Kurt Hansen er død

Mindeord: Kurt Hansen er død
fodbold i fladså          morten
  yilmaz
fodbold i fladså morten yilmaz

AF Flemming Bjerregaard, formand, Socialdemokratiet Fladså

Tidligere postbud Kurt Hansen var stærkt interesseret i politik, og der har sikkert fundet et par gode politiske snakke sted på hans postruter rundt i Gamle Fladsås østlige del.

Kurt kom i kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet ved dannelsen af den "nye" Fladså Kommune i 1970. Han var gruppeformand de første to perioder, hvor han desuden blev formand for Børne-, Fritids og Kulturudvalget.

Kurt stoppede i kommunalpolitik i en periode, men han vendte stærkt tilbage og blev medlem af det daværende Storstrøm Amtsråd. Kurt blev der valgt til viceamtsborgmester og fungerede som sådan indtil kommunalreformen i 2006.

Kurt blev ved generalforsamlingen i marts 2020 udnævnt til æresmedlem af Socialdemokratiet i Fladså.

Ære være Kurts minde.